Rules for Cancellation

Government Quota

1. प्रवेश रद्द व फी परताव्या बाबत

केंद्रीयभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेशित विद्यार्थांसाठी प्रवेश रद्द अटी व फी प्रतिपूर्ती, मा. आयुक्त, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या प्रवेश प्रक्रिया माहिती पुस्तिका नियमावली – २०२३ नुसार असेल.