Departmental Student Achievements of Civil Engineering

Departmental Student Achievements of Civil Engineering:

MALI NILESHKUMAR KISHOR, SHAIKH FAIZAN SK ALTAF

Off-Campus Placement Drive at Qubatic Engineers Pvt. Ltd; Aurangabad

MALI NILESHKUMAR KISHOR, SHAIKH FAIZAN SK ALTAF

 • Apr
 • 02
 • 2017
 • Aurangabad

SHUBHAM AVINASH CHINCHOLE, MILIND DAYARAM SONAWANE

Off-Campus Placement Drive at ConstroWiz Integrated Services Pvt. Ltd; Nashik

SHUBHAM AVINASH CHINCHOLE, MILIND DAYARAM SONAWANE

 • Mar
 • 11
 • 2017
 • Nashik

DHARAM KSHITIJ A, PAWAR SACHIN M, KOKANI DIPAK J, KSHATRIYA AASHISH, GAWALI SAGAR C.

Patent- Concrete Test Hammer

DHARAM KSHITIJ A, PAWAR SACHIN M, KOKANI DIPAK J, KSHATRIYA AASHISH, GAWALI SAGAR C.

 • Dec
 • 18
 • 2017
 • Indian Patent Office Kolkata