Innovative Teaching Methods

Innovations by the Faculty in Teaching and Learning                                                 

Sr. No Name of Faculty Blog Link
1 Bhole Pravin Ravindra
2 Patil Shailaja Arjun
3 Jadhav Jagadish Baburao
4 Patil Vinod Ramesh
5 Badgujar Ravindra Daga
6 Jaware Tushar Hrishikesh
7 Patil Smital Dhanraj
8 Dembrani Mahesh Bhimsham
9 Sonawane Kiran Hilal
10 Lokhande Narendra Lalchand
11 Patil Jitendra Prakash
12 Patil Prashant Gorakh
13 Jayaswal Anupkumar Bhatulal
14 Goad Prashant Maganlal
15 Patil Bhushan Vaman
16 Patel Manoj Lilachand
17 Kaustubh Shivaji Sagale